Lab Microsoft Azure

Lab Microsoft Azure giúp cho các bạn CNTT là những người quản trị viên Azure có thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tế làm việc trong môi trường ảo hóa.

Lab Microsoft 365

Nắm vững ba yếu tố trung tâm của quản trị doanh nghiệp Microsoft 365: Quản trị Microsoft 365, Quản lý office 365 và Quản lý xác thực danh tách Microsoft 365

Lab Windows Server 2019

Các bài lab hữu ích với các quản trị viên Windows Server hiện đã làm việc với các phiên bản Windows Server hay những bạn sinh viên muốn cập nhật kỹ năng Windows Server.

Lab Microsoft Power Platform

Microsoft Power Platform có thể giúp bạn tăng tốc đổi mới, đồng thời giảm chi phí khi so sánh với các nền tảng phát triển low-code khác. Bạn có thể xây dựng các giải pháp kinh doanh dựa trên dữ liệu với Microsoft Power Platform như Power Apps, Power Automate, Power BI và Power Virtual Agents.

Lab Sharepoint Online For End Users

Lab Microsoft Office 365 SharePoint online for end users giới thiệu các tính năng, chức năng, quản lý và các ứng dụng của SharePoint online cho người dùng cuối. Các bài lab được thiết kế cho người dùng mới hoặc có kỹ năng cơ bản với SharePoint

Lab Microsoft Teams

Microsoft Teams là một nền tảng cộng tác nhóm dành cho các cuộc họp video và trò chuyện được tích hợp vào Microsoft Office 365.

Lab Exchange Online

Các bài Lab Exchange Online hữu ích với Messaging administrators người chịu tránh nhiệm quản lý recipients, mailboxes, mail flow, transport, …

Lab Windows Server 2016

Windows Server 2016 là nền tảng để xây dựng hạ tầng mạng cho các ứng dụng, và dịch vụ web, giúp bạn hiện đại hóa các ứng dụng.

Lab Microsoft 365

Lab Microsoft Azure

Lab Sharepoint Online

Lab Microsoft Teams