Lab Microsoft Azure – Danh Mục Các Bài lab Microsoft Azure

Microsoft Azure là nền tảng điện toán đám mây bao gồm nhiều dịch vụ do Microsoft phát triển và mở rộng nhằm giúp doanh nghiệp của bạn vượt qua những thách thức trong kinh doanh.

Với Microsoft Azure, bạn có thể thỏa sức sáng tạo, quản lý và triển khai các ứng dụng trên nền tảng đám mây rộng khắp toàn cầu bằng các công cụ và chương trình khung mà mình yêu thích.

CTL.EDU.VN chia sẽ đến các bạn chuyên gia CNTT, cách quản lý đăng ký Azure, tạo và mở rộng máy ảo, triển khai các giải pháp lưu trữ, định cấu hình mạng ảo, sao lưu và chia sẻ dữ liệu, quản lý lưu lượng mạng, triển khai Azure Active Directory, bảo mật danh tính và theo dõi giải pháp của bạn.

Các bài lab Microsoft Azure giúp cho các bạn CNTT là những người quản trị viên Azure có thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tế làm việc trong môi trường ảo hóa.

danh muc lab microsoft azure

Lab Microsoft Azure Gồm Các Module Sau: