Danh Mục Các Bài Lab Windows Server 2016

CTL.EDU.VN giới thiệu các bài lab dành cho các bạn ngành công nghệ thông tin (CNTT) muốn tích lũy kinh nghiệm với Windows Server. Các bài lab được thiết kế cho các bạn IT đang chịu trách nhiệm quản lý và sử dụng Windows Server 2016,

Các bài lab tập trung vào các chức năng cài đặt, lưu trữ có sẵn trong Windows Server 2016. sau khi thực hiện xong các bài lab bạn sẽ hiểu rõ hơn các giải pháp lưu trữ cục bộ bao gồm cấu hình đĩa, Data Deduplication, High Availability, Disaster Recovery, Storage Spaces Direct, và Failover Clustering,

Các bạn cũng có khả năng quản lý Hyper-V và Container cũng như bảo trì và giám sát các máy chủ trong môi trường vật lý và môi trường ảo.

lab-windows-server-2016

Lab Windows Server 2016 Gồm Các Module Sau: