Danh Mục Các Bài Lab Microsoft Teams

Thế giới kỹ thuật số đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc. Để thành công, các Doanh Nghiệp phải chấp nhận chuyển đổi kỹ thuật số: những cách thức mới để kết nối con người, dữ liệu và quy trình để tạo ra giá trị. Microsoft Teams là trung tâm làm việc theo nhóm trong Microsoft 365, mang mọi người lại với nhau trong một không gian làm việc chung, nơi họ có thể trò chuyện, gặp gỡ, cộng tác chung trên file và tự động hóa quy trình làm việc.

Các bài lab được thiết kế dành cho các bạn mong muốn trở thành Quản trị viên Microsoft 365 Teams. Quản trị viên Microsoft Teams sẽ định cấu hình, triển khai và quản lý Microsoft Teams, tập trung vào việc cộng tác và giao tiếp hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp.

Các bài lab tập trung vào các yếu tố trung tâm của Microsoft teams:

  • Tổng quan về Microsoft Teams,
  • Thực hiện quản trị,
  • Bảo mật và tuân thủ cho Microsoft Teams,
  • Chuẩn bị môi trường để triển khai Microsoft Teams,
  • Triển khai và quản lý nhóm,
  • Quản lý cộng tác và giao tiếp trong Microsoft Teams.

Lab Microsoft Teams Gồm Các Module Sau: