Lab Sharepoint Online For End Users – Danh Mục Các Bài Lab

SharePoint in Microsoft 365 là một dịch vụ đám mây, do Microsoft phát hành, dành cho các tổ chức thuộc mọi quy mô. Thay vì cài đặt và triển khai SharePoint Server tại chỗ, bất kỳ tổ chức nào cũng có thể đăng ký gói Microsoft 365 hoặc chỉ đăng ký dịch vụ SharePoint trong Microsoft 365

SharePoint là một dịch vụ trong Microsoft 365 cho phép chia sẻ và cộng tác trong tổ chức của bạn. Các tổ chức có thể chia sẻ và quản lý nội dung, kiến thức và ứng dụng và làm việc theo nhóm, tìm kiếm thông tin nhanh chóng và cộng tác liền mạch trong toàn tổ chức.

Các tổ chức sử dụng Microsoft SharePoint để tạo website. Người dùng có thể sử dụng nó như một nơi an toàn để lưu trữ, sắp xếp, chia sẻ và truy cập thông tin từ bất kỳ thiết bị nào. Tất cả những gì họ cần là một trình duyệt web, chẳng hạn như Microsoft Edge, Internet Explorer, Chrome hoặc Firefox.

SharePoint là dịch vụ Microsoft 365 cho phép chia sẻ và cộng tác trong tổ chức của bạn. SharePoint có thể được tích hợp với Microsoft Teams, OneDrive và nhiều tùy chọn quản trị và bảo mật, tất cả đều đóng vai trò tạo ra một môi trường phong phú nơi người dùng có thể cộng tác dễ dàng và nội dung nhạy cảm của tổ chức bạn vẫn được bảo mật.

SharePoint được tích hợp với nhiều loại dịch vụ khác để mang đến trải nghiệm phong phú hơn nhiều. Với Power Platform, các Tổ chức có thể sắp xếp hợp lý các quy trình kinh doanh.

Tổ chức có thể xây dựng custom applications có thể tự động hóa quy trình bằng các công cụ như Power Apps và Power Automate.

sharepoint online for end users

Lab Sharepoint Online For End Users Gồm Các Module Sau: