Danh Mục Các Bài Lab Windows Server 2019

CTL.EDU.VN giới thiệu các bài lab dành cho các chuyên gia CNTT đã có một số kinh nghiệm làm việc với Windows Server và muốn tìm hiểu cách quản trị Windows Server 2019.

Các bài lab dành cho quản trị viên Windows Server hiện tại đã làm việc với các phiên bản Windows Server trước và những bạn sinh viên muốn cập nhật kỹ năng của mình trong Windows Server 2019.

Windows Server 2019 được thiết kế cho các chuyên gia, những người sẽ chịu trách nhiệm quản lý danh tính, network, hệ thống lưu trữ và những người cần hiểu các kịch bản, yêu cầu và tính năng có sẵn trong Windows Server 2019.

Lab Windows Server 2019

Lab Windows Server 2019 Gồm Các Module Sau: